A G E S  3 +

GEARS     KATAMINO     THREE LITTLE PIGGIES

A G E S  4 +

MARBLE RUN     SCIENCE     GOOBI

A G E S  5 – 6 +

CODE N GO     OSMO     q-bA-mAZE

CHEM LAB     Rush Hour Jr     BALANCE BEANS

A G E S  7 – 8 +

METAL DETECTOR     MICROSCOPE     SNAP CIRCUITS

PIPER     COLORKU     THINKFUN LASER MAZE

Thinkfun Gravity Maze     RUSH HOUR